તમારા કામનું / PM કિસાન યોજનાના 11માં હપ્તાને લઈને આવી મોટી અપડેટ, શરૂ થઈ આ સુવિધા

pm kisan ekyc can do by mobile or laptop know more

જો તમે હજુ સુધી PM કિસાન સંબંધિત e-KYC પૂર્ણ કર્યું નથી તો તમારો 11મો હપ્તો રોકાઈ શકે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ