લાભાર્થી / તમારા ખાતામાં PM આવાસ યોજનાના પૈસા આવ્યા કે નહીં? આ રીતે ચેક કરો સ્ટેટસ

pm awas yojana pm second time pm awas yojana money has been transferred in the beneficiaries accounts know how to check

PM આવાસ યોજનાના હપ્તા જાહેર થઈ ચુક્યા છે. જો તમારા ખાતામાં પૈસા નથી આવ્યા તો આ રીતે ચેક કરી લો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ