સપનાનું ઘર / PM Awas Yojana હેઠળ 3.61 લાખ ઘરોના બાંધકામને મળી મંજૂરી, આ સ્ટેપ્સ ફોલો કરી ફટાફર કરો અરજી

pm awas yojana government approves 3 61 lakh houses in urban area pm awas yojana 2021

કેન્દ્ર સરકારે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (PM Awas Yojana) હેઠળ શહેરી વિસ્તારોમાં 3.61 લાખ ઘરોના નિર્માણને મંજૂરી આપી દીધી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ