તમારા કામનું / પ્લેટફોર્મ ટિકિટની પણ હોય છે વેલીડિટી! નિયમ જાણી લો નહીં તો ભરવો પડી શકે છે દંડ

Platform tickets also have validity! Know the rules, otherwise you may have to pay a fine

ટફોર્મ ટિકિટ કેટલા સમય માટે માન્ય છે? એકવાર આ ટિકિટ ખરીદ્યા પછી શું કોઈ આખો દિવસ પ્લેટફોર્મ પર રહી શકે છે? આજે અમે તમને તેના વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ