ઝુંબેશ / પ્લાસ્ટિકના કપ, પ્લેટ અને ચમચીઓ જેવી વસ્તુઓ હવે નહીં મળે

plastic cups, plates and spoons are not available any place

શહેરમાં પ૦ માઇક્રોનથી નાની ઝભલાં થેલી પર પ્રતિબંધ મુકાયો હોવા છતાં તેનો છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી છૂટથી ઉપયોગ થઇ રહ્યો છે. પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિકના બેરોકટોક થતા ઉપયોગથી મ્યુનિસિપલ સત્તાવાળાઓ પણ ચોંકી ઊઠ્યા હોઇ આ મામલે કસૂરવારો સામે વ્યાપક દંડનીય કાર્યવાહી હાથ ધરાઇ છે. હવે તંત્ર સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકના વપરાશ સામે લાલ આંખ કરશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ