મહામારી / કેન્દ્ર સરકારની મોટી જાહેરાત, કોરોનાની સારવારમાંથી આ થેરપીને હટાવી

Plasma therapy dropped from clinical management guidelines for COVID-19 patients

કેન્દ્ર સરકારે કોવિડ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોટોકોલમાંથી પ્લાઝમા થેરપીને હટાવાની જાહેરાત કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ