ધર્મ / આ એક કામ કરવાથી પિતૃઓની નારાજગી થઇ જશે દૂર, તમે પણ મેળવી લો આશીર્વાદ

Plant these plants in pitru paksha as per hinduism

પિતૃપક્ષના 16 દિવસ પિતૃના આશીર્વાદ પામવા માટે હોય છે. પિતૃઓએ આપણા પર કરેલા ઉપકારને ચુકવવા માટેનો અવસર માનવામાં આવે છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ