મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ / મિશન ગ્રીન અમદાવાદઃ AMTSમાં પહેલી વાર ગ્રીન ટ્રાન્સપોર્ટને પ્રોત્સાહન, શહેરીજનોને થશે આવા ફાયદાઓ

Planning to run 100 electric buses for the first time in the history of Ahmedabad

મ્યુનિ. કમિશનર એમ. થેન્નારસન દ્વારા શહેરમાં ગ્રીન ટ્રાન્સપોર્ટને પ્રોત્સાહન આપવા પહેલ, એએમટીએસના ઈતિહાસમાં પહેલી વખત વાયુ પ્રદૂષણમાં ઘટાડો કરનારી 100 ઈલેક્ટ્રિક બસ રોડ પર દોડાવવાની બાબતનો સમાવેશ કરાયો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ