જળસંકટ / રાજયમાં પાણીની સમસ્યા મામલે સરકારની કવાયત, વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ નાખવા આયોજન

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ