ધર્મ / કુંડળીમાં છે અકાલ મૃત્યુ? તો પિતૃપક્ષમાં આ છોડવાઓની કરો વિશેષ પૂજા, મોત પણ દૂર ભાગશે!

pitrudosh in the horoscope then plant this plant in pitru paksha

29 સપ્ટેમ્બરથી પિતૃપક્ષની શરૂઆત થાય છે. જો તમે પણ પિતૃદોષથી પરેશાન છો, તો પિતૃપક્ષમાં કેટલાક ઉપાય કરવાથી પિતૃદોષથી મુક્તિ મળે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ