દાન-ભક્તિ / પિતૃઓને ખુશ કરવા ગાયને કરો પ્રસન્ન, મહાપાપમાંથી મુક્તિ મેળવવા પિતૃપક્ષમાં અપનાવો આ ઉપાય

pitru paksha shradh 2022 ancestors want to be happy then please cow

પિતૃ પક્ષમાં ઘણા ઉપાયો કરીને પિતૃઓને ખુશ કરી શકાય છે. આ દરમ્યાન ગાયોની સેવા કરીને પિતૃઓને પ્રસન્ન કરી શકો છો.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ