ઉજવણી / પીઠોરા દેવઃ ગુજરાતમાં અહીં ઉજવાય છે સૌથી અલગ રીતે હોળી, આદિવાસી સમાજની જુઓ કેવી છે પરંપરા

Pithora paintings represent tribal narratives from chhota udepur Gujarat

છોટાદેપુર જિલ્લામા અનોખી રીતે હોળી  ઉજવાય છે. પીઠોરા, આ નામ સાંભળતા જ એક ચિત્ર નજર સામે આવી જાય, આ કોઈ ચિત્ર નથી આ પીઠોરા એ આદીવાસીઓના દેવ છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ