શુભ સંકેત / ઘરમાં કબૂતર આવતા આપે છે મહત્વપૂર્ણ સંકેત, જાણો શુભ હોય છે કે અશુભ

pigeon coming in house gives auspicious sign of good luck kabutar

હિન્દુ ધર્મ અને જ્યોતિષ-વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓને ખૂબ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવ્યાં છે. ઘરમાં કેટલાંક ખાસ જીવોનુ હોવુ અથવા આવવુ સૌભાગ્ય-દુર્ભાગ્ય આવવાનો સંકેત આપે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ