હેલ્થ / જમવાની સાથે અથાણાંનો ચટકારો લેતા લોકો ખાસ ચેતી જજો, BPથી લઈને લીવર-કિડની પર થશે અસર

pickle side effect may damage kidney and increase cholesterol and BP

સામાન્ય રીતે અથાણાંનો સ્વાદ તો બધાને જ પસંદ હોય છે. પરંતુ અથાણાંનું વધુ પડતું સેવન કરવાથી સ્વાસ્થ્યને અનેક પ્રકારની હાનિ પહાંચી શકે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ