ન્યાય / કોર્ટની ફિઝિકલ પ્રક્રિયાને શરૂ કરવાની માગણી સાથે વકીલોના ધરણાં અને આ ચીમકી પણ ઉચ્ચારી

Picketing of lawyers with a demand to start the physical process of the court

વડોદરામાં કોર્ટની ફિઝિકલ કામગીરી શરૂ કરવાની માગ સાથે કોર્ટના પ્રાંગણ બહાર પ્રતીક ઉપવાસની શરૂઆત

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ