ફેક્ટ ચેક / ઇન્કમટેક્સ રિફન્ડના નામે આવ્યો છે email, તો ચેતી જજો, નહીં તો થશે બેંક એકાઉન્ટ થઇ જશે તળિયા ઝાટક

pib fact check revealed fraud mail circulating about it return refund mail

સાઇબર ફ્રોડ ઇનકમ ટેક્સ વિભાગની ઓફિશિયલ ઇ-મેઇલ અને વેબસાઇટથી સરખા મળી આવતા નામોથી તમને રિફન્ડ લેવાની લાલચ આપી રહી છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ