ખુલાસો / શું વેક્સિન લેવા માટે મોબાઈલ અને એડ્રેસ પ્રૂફની જરૂર? જાણો સરકારનો જવાબ

Phone and address proof corona vaccine answer ministry of health

શું કોરોના વેક્સિન લગાવવા માટે મોબાઈલ નંબર અને એડ્રેસ પ્રુફ હોવું જરૂરી છે?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ