કોરોના વેક્સિન / કોરોના વેક્સિન નહીં લો તો જવું પડશે જેલમાં, આ દેશના રાષ્ટ્રપતિનું મોટું ફરમાન

Philippines President Rodrigo duterte has threatened to imprison those who refuse to take corona vaccine

ફિલિપીંસના રાષ્ટ્રપતિ રોડ્રિગો દુર્તેતે લોકોને ચેતાવણી આપી છે અને કહ્યું છે કે કોરોના વેક્સિન લગાવવાથી ઈનકાર કરનાર લોકોને જેલ ભેગા કરી દેવામાં આવે 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ