નોકરી / એન્જિન્યર માટે PGVCLમાં નોકરી કરવાની સૌથી સારી તક, 39 હજાર મળશે પગાર

PGVCL recruitment 2021 know how to apply job vacancy

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની (PGVCL)ના વિદ્યુત સહાયકના પદો પર ભરકી માટે જાહેરાત બહાર પાડી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ