એક્શન / રાજકોટમાં PGVCLની મોટી કાર્યવાહી, 7500 એકમોમાં તપાસ હાથ ધરતા ઝડપી 21 કરોડની વીજચોરી

PGVCL caught power theft of 21 crores in Rajkot

રાજકોટમાં જુલાઇ મહિનામાં PGVCLએ 21 કરોડની સૌથી મોટી વીજચોરી ઝડપી પાડી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ