સારાં સમાચાર / હવે માત્ર 1 જ કલાકમાં PFના પૈસા તમારા ખાતામાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે, ફટાફટ આ પ્રોસેસ જાણી લો

pf money will now be transferred to your bank account in 1 hour instead of 3 days know the process

જો તમને અચાનક પૈસાની જરૂર પડે અને તમે તમારા પીએફ ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડવા માંગો છો તો માત્ર એક જ કલાકમાં પૈસા તમારા ખાતામાં જમા થઈ જશે. જાણી લો આ પ્રોસેસ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ