પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં આજે પણ આશિંક ઘટાડો, સામાન્ય જનતાને રાહત

By : krupamehta 10:15 AM, 09 November 2018 | Updated : 10:15 AM, 09 November 2018
અમદાવાદ: પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં આજે પણ ઘટાડો થયો છે. પેટ્રોલમાં પ્રતિ લીટરે 15 પૈસા જ્યારે ડીઝલમાં પણ 15 પૈસાનો ઘટાડો થયો છે.

ભાવ ઘટાડો થતા અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ 75.34 રૂપિયાએ પહોંચ્યો છે. જ્યારે ડીઝલનો ભાવ 76.21 રૂપિયાએ પહોંચ્યો છે.   તો આ તરફ દિલ્લીમાં પેટ્રોલનો ભાવ 78.06 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 72.74 રૂપિયા છે. તો મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ 83.57 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 76.22 રૂપિયા છે. Recent Story

Popular Story