ના હોય! / આ વ્યક્તિ પાછલા ડોઢ વર્ષથી કોરોના પોઝિટિવ જ આવી રહ્યો છે, આટલી વખત કરાવ્યા કોરોના ટેસ્ટ

person tested coronavirus positive more than 75 time in last one year

આ વ્યક્તિ પાછલા ડોઢ વર્ષથી આવી રહ્યો છે કોરોના પોઝિટિવ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ