ભાર વધ્યો / નિવેડો લાવો સરકાર..રાતોરાત જંત્રી વધતાં અમદાવાદમાં દસ્તાવેજ અટક્યા, લોકોની સમસ્યાઓનો ઢગલો

People were stuck in the sub registrar office of Ahmedabad due to increase in Jantri rates

જંત્રીના દર વધતા અમદાવાદની સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં લોકો અટવાયા છે, નાગરિકોએ જણાવ્યું કે, સરકારનો આ નિર્ણય યુ ટર્ન જેવો છે જે અચાનક લઈ લીધો છે આમાં થોડો સમય આપવાની જરૂર હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ