થોડી માણસાઈ રાખો / VIDEO : બીયરની ટ્રક ઊંધી પડતાં 'બેવડા' ને પડી મૌજ, લેવાય એટલી લઈને ભાગ્યાં, મહિલાઓ પણ પાછળ ન રહી

People steal beer bottles after truck with 200 cases overturns in Andhra

આંધ્રના અનાકપલ્લીમાં બીયર ભરેલી ટ્રક ઊંધી પડતાં લોકોએ બોટલની લૂંટ ચલાવી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ