વિવાદ / 500 વર્ષથી જે જંગલની કચ્છીઓએ રક્ષા કરી તેને તંત્રએ એનર્જી કંપનીને સોંપી દેવાનો આરોપ, સેંકડો લોકો વિરોધમાં

people of sanganara village of kutch protesting against wind mills of suzlon energy

કચ્છનું એક નાનકડું ગામ સંગનારા અત્યારે વિન્ડમીલ કંપનીથી પ્રકૃતિને બચાવવા માટે લડી રહ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ