તમારા કામનું / LPG સિલિન્ડર પર સબસિડીને લઈને આવ્યા સારા સમાચાર, સરકાર લઈ શકે છે ફરી આ નિર્ણય

people may get subsidy on lpg cylinder govt conducting survey know more

સબ્સિડી માટે એક મર્યાદા નક્કી કરવા પર વિચારણા ચાલી રહી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ