ગજબ કહેવાય / અજીબો ગરીબ: ખુશ રહેવા માટે અહીંના લોકો છોડી રહ્યા છે પોતાની નોકરી, નવા ટ્રેન્ડથી દુનિયા આખી ચોંકી

people here are leaving their jobs to be happy strange trends shocke the world

વધારે કામ કરનારા એવા લોકો છે, જેઓને જેટલું કામ આપવામાં આવે તેનાથ વધુ કરવા પર મજબૂર થાય છે અથવા પછી પોતાના ગ્રોથની ટેન્શનમાં કરે છે, જેના પરિણામરૂપે બર્નઆઉટ અથવા બ્રેકડાઉન થાય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ