અજીબ પરંપરા / મર્યા બાદ પોતાનાની લાશ ખાઈ જાય છે અહીંના લોકો, કમકમાટીભર્યા અંતિમ સંસ્કાર પાછળ આવી માન્યતા

people eat dead bodies of their loved ones after death this strange tradition will surprise

બ્રાઝીલમાં રહેતી યાનોમામી આદિવાસીઓની એક અજીબ પરંપરા તમને ધૃણા ઉપજાવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ