હેલ્થ / સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ બાદ આ કામ કરવાથી બચી શકાય છે UTI જેવી ગંભીર બીમારીથી, સમજો વૈજ્ઞાનિક કારણ

peeing after intercourse necessary know does it stop pregnancy

સેક્સુઅલ ઈન્ટરકોર્સ બાદ પોતાની ઈન્ટીમેન્ટ હાઈજીનનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. પુરૂષોથી અલગ શારીરિક બનાવટના કારણે મહિલાઓમાં યુરિનરી ટ્રેક્ટ ઈન્ફેક્શનનો ખતરો ખૂબ વધારે હોય છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ