તમારા કામનું / આટલી સેકન્ડથી વધારે સમય સુધી યુરીન કરવું ખતરનાક, વધી શકે છે આ બીમારીઓનો ખતરો

pee urination longer than 20 seconds could signal health issues bladder stones cystitis

ઘણા લોકોને પેશાબ કરવામાં ખૂબ વાર લાગે છે. પરંતુ આમ કરવુ ઘણુ ખોટુ હોય છે. હાલમાં યુનિવર્સિટી ઑફ મિશિગનની નર્સ પ્રેક્ટિશનર જેનિસ મિલરે ચેતવણી આપી છે કે વધુ સમય સુધી પેશાબ કરવાથી અનેક સમસ્યાઓ આવી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ