નિવેદન / મોદી સરકારના આ નિર્ણયમાં ફેરફાર કરવા પાટીલની માંગ, કહ્યું અમે મક્કમ રજૂઆત કરી છે 

Patil's demand to change the Modi government's decision, said,

કાપડમાં GSTમાં વધારાને લઈને સી.આર.પાટીલનું મોટું નિવેદન કહ્યું કે,કાપડ પર 12 ટકા જીએસટીના બદલામાં 5 ટકા હોવું જોઈએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ