નોકરી / ગુજરાતના એન્જિનિયરો માટે PGVCLમાં નોકરીની તક, 39 હજાર સુધી મળશે પગાર

PASCHIM GUJARAT VIJ CO LTD vacancy for electrical engineer

નોકરી મેળવવા માંગતા ઉમેદવારો તેની ઓફિશયલ વેબસાઈટ પર જઈને એપ્લાય કરી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ