ખુલાસો / CBIએ છેલ્લા 5 વર્ષમાં ધારાસભ્યો અને સાંસદો વિરુદ્ધ નોંધ્યા 56 કેસ, જાણો ક્યાં રાજ્યમાં કેટલા કેસ

parliament winter session cbi registered 56 cases against mla mp  from 2017 to 2022

017 થી 2022 સુધીમાં, સીબીઆઈએ ધારાસભ્યો અને સાંસદો વિરુદ્ધ 56 કેસ નોંધ્યા, જેમાંથી 22 કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી.

Loading...