સંસદ / ઇતિહાસ રયાયો- ભૂગોળ બદલાયું : J&K પુનર્ગઠન બિલને સંસદની મહોર

parliament jammu kashmir reorganisation bill

જમ્મુ કાશ્મીરમાં હવે રાજ્ય પુનર્ગઠન બિલ અને જમ્મુ કાશ્મીર આરક્ષણ બિલ પણ સદનમાં પાસ કરવામાં આવ્યું છે. જેના પર મતદાન થયું હતું જેમાં બિલના પક્ષમાં 367 અને વિપક્ષમાં 67 મત પડ્યા હતા. એક સાંસદ ગેર હાજર રહ્યા જ્યારે 434 સભ્યોએ મતદાનમાં ભાગ લીધો હતો.જો કે, સરકારે જમ્મુ કાશ્મીર અંગેનું આર્થિક અનામત બિલ પરત લીધું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ