ક્રાઈમ / માતા-પિતા કરતા હતા ભેદભાવ તો યુવતીએ એવું પગલું ભર્યું કે જાણીને હચમચી ઉઠશો, આખો પરિવાર થયો ખતમ

parents used to discriminate when the girl mixed poison in the food four died know more

આ મામલામો જુલાઈનો છે પરંતુ શનિવારે ફોરેન્સિક રિપોર્ટ સાને આવવા પર ખુલાસો થયો કે પરિવારનું મોત રાતના ભોજનમાં આપેલા ઝેરથી થઈ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ