કમાવતર / 4 વર્ષની દિકરી ભણવામાં ધ્યાન નહોતી આપતી, પિતાએ દોરડા વડે બાંધી એક કલાક સુધી મારી

parents killed 4 year old daughter over studies

ઝારખંડના પરસૂડીહના બારીગોડામાં એક 4 વર્ષિય બાળકી ધિતિકા મહોતાના પિતાએ ઢોર માર મારીને પતાવી દીધી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ