વિવાદ / જેતપુરની SPCG સ્કૂલનું RTE હેઠળના વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઓરમાયું વર્તન, બેસાડાય છે અલગ ક્લાસરૂમમાં, ટેબલેટથી પણ વંચિત

Parents allege discrimination against students admitted under RTE in Jetpur SPCG School

જેતપુરની SPCG સ્કૂલમાં RTE હેઠળ પ્રવેશ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓ સાથે ભેદભાવ થતો હોવાનો વાલીઓનો આક્ષેપ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ