સાહેબ વાત મળી છે / મહામારીની વચ્ચે ગુજરાતમાં આગામી મુખ્ય સચિવની હરિફાઈમાં આ ત્રણ નામો મોખરે

pankaj kumar dr. rajeev gupta are big names who can become new chief secretery of gujarat

ગુજરાત રાજ્ય કોરોના સંકટથી પસાર થઇ રહ્યું છે ત્યારે ગુજરાતના મુખ્ય સચિવ અનિલ મુકીમને છ મહિનાનું વધારાનું ઍક્સ્ટેન્શન મળે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા દેખાઈ રહી છે. જોકે તેમની જગ્યાએ રાજ્યમાં નવા મુખ્ય સચિવ બનવાની રેસમાં ગુજરાતમાંથી બે અને દિલ્હીના એક અધિકારીનું નામ સૌથી આગળ ચાલી રહ્યું છે, જોકે ગુજરાતનાં વહીવટીતંત્રની હાલની પરિસ્થિતિને જોતા અંતિમ નિર્ણય દિલ્હીથી જ લેવાય તેવી પ્રબળ શક્યતા છે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ