પંચમહાલ / ગુજરાતની દીકરીએ રંગ રાખ્યો! હાથે ફ્રેક્ચર છતાં સ્કેટિંગમાં જીત્યો સિલ્વર પદક, PSIએ જુઓ કેવી રીતે વધાવી સિદ્ધિ

Panchmahal, 9-year old daughter,  wins silver in skating despite, hand fracture PSI

હાથમાં ફેક્ચર હોવા છતાં ઝોયા શેખ નામની 9 વર્ષની દીકરીએ સ્કેટિંગ સ્પર્ધામાં દ્વિતીય ક્રમાંક હાંસલ કરતાં તેણીનું અનોખુ સન્માન કરાયું હતું.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ