તમારા કામનું / સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાથી લઈને PPF સુધી, વગર PAN-Aadhar આ સ્કીમોમાં નહીં કરી શકો રોકાણ

pan cards aadhaar now mandatory for investment in ppf and other schemes

આ યોજનાઓમાં રોકાણ કરવા માટે હવે આધાર અને પાન નંબર ફરજિયાત કરવામાં આવ્યુ સાથે સરકારે એપ્રિલ-જૂન 2023 ત્રિમાસિક માટે બચત યોજનાઓના વ્યાજ દરમાં વધારો કર્યો..વાંચો સંપૂર્ણ વિગત

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ