દુઃખદ / એક જ પરિવારના 5 સભ્યોએ આત્મહત્યા કરી, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી

palwal 5 people including 3 children of the same family committed suicide in palwal

ઔરંગાબાદમાં એક જ પરિવારના 5 લોકોએ આત્મહત્યા કરી લીધી.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ