અનોખો સેવાયજ્ઞ / LRDની ભરતી માટે દીકરીએ પકડ્યો દીકરીઓનો હાથ, પાલનપુરની પ્રિયંકાની પહેલના ગુજરાતભરમાં વખાણ

 Palanpur's Priyanka Chauhan initiative, she is giving LRD training to 300 daughters

30 દીકરીથી શરૂઆત કરી વિનામુલ્યે 300 દિકરીઓને શારીરિકની સાથે-સાથે લેખિત માટેની પણ તૈયારીમાં સાથ આપ્યો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ