હંગામો / પાક.ની અક્કલ ગઈ, પરીક્ષામાં પૂછ્યું, 'ભાઈ-બહેન વચ્ચે સેક્સ' પર લખો', મોટી ફજેતી, સવાલ વાયરલ

Pakistan lost its mind, asked in the exam, write on 'Sex between brother and sister', big joke, question viral

પાકિસ્તાનની ટોચની યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓને પૂછવામાં આવેલા એક પ્રશ્ન પર હંગામો શરૂ થયો છે. અહીં 'ભાઈ અને બહેન વચ્ચે સેક્સ' વિષય પર નિબંધ લખવાનું કહેવામાં આવ્યું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ