પેપરલીક કાંડ / વિપક્ષ નેતાઓનો આક્રોશ: અમિત ચાવડાએ કહ્યું, સરકારે યુવકોનું ભવિષ્ય ફોડવાનું પાપ કર્યું, પેપર ફૂટવાની જવાબદારી સરકારની: શક્તિસિંહ

Outrage of opposition leaders: Amit Chavda said, the government committed the sin of ruining the future of the youth

સવાર સવારમાં સમાચાર આવ્યા કે પેપર ફૂટી ગયું હોવાના કારણે પરીક્ષા જ મોકૂફ કરવામાં આવશે. તંત્રએ ફરી સાબિત કરી દીધું છે કે વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લેવામાં તંત્ર જ 'ફેલ' 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ