આંખો દેખા હાલ / 'ઘરની બહાર ફાયરિંગ અને ધડાધડ બ્લાસ્ટ થઇ રહ્યા છે', આણંદના વિદ્યાર્થીએ હુમલાનો વીડિયો કર્યો શેર

'Outdoor firing and blasts are taking place in Ukraine', Anand student shares video of attack

આણંદના હર્ષિલ ત્રિવેદીએ રશિયા હુમલાનો વીડિયો શેર કર્યો જેમાં ઘર નજીક ફાયરિંગ અને બ્લાસ્ટ થઈ રહ્યા હોય તેવુ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યુ છે.

Loading...