પાકિસ્તાન / બાળકોને ખવડાવું કે ભૂખે મારી દઉ? રડતી આંખે બીમાર દીકરાની માં એ બનાવ્યો VIDEO, પાક. નેતાઓ સામે ઠાલવી હૈયાવરાળ

Outcry due to inflation in Pakistan: Bill showed the woman said, should I feed the children or kill them,

પાકિસ્તાનના લોકોની હાલત વધતી મોંઘવારીને કારણે ઘણી ખરાબ થઈ ગઈ છે. લોકો માટે બે ટાઈમનું ખાવાનું મળવું પણ ઘણું મુશ્કેલ બન્યું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ