આંદોલન / ખેડૂતોના વળતા પાણી: 1 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી સંસદ માર્ચ સ્થગિત, પરંતુ 30 જાન્યુઆરીએ કરશે આ કામ

our march to the parliament on feb 1st stands postponed for now balbirs rajewal

દિલ્હીમાં ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર પરેડ દરમિયાન હિંસા થઈ હતી. હજારો લોકોએ બેરીકેડસ તોડ્યા, પોલીસ સાથે અથડામણ કરી અને ઉત્પાત મચાવ્યો હતો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ