બોલીવૂડ / ઓસ્કારવાળાએ ખેલ કર્યો ! રાજામૌલી, NTR અને રામ ચરણને મફતમાં ન આપી એન્ટ્રી, 20-20 લાખ પડાવ્યાં

oscar seat priceoscars 2023 seat priceacademy awards seat pricerrrss rajamouli

ઓસ્કાર2023 એકેડેમી એવોર્ડ ક્રૂ અનુસાર, માત્ર પુરસ્કાર મેળવનાર અને તેમના પરિવારના સભ્યો માટે જ મફત પાસ માટે પાત્ર હતા, જ્યારે બાકીના દરેકને ઇવેન્ટ લાઇવ જોવા માટે ટિકિટ માટે પૈસા આપી ટિકિટ ખરીદવાની હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ