પ્રેરણા / અમદાવાદ રેલ્વે સ્ટેશન પરથી મળેલી દોઢ વર્ષની ક્રાંતિને મળ્યાં અમેરિકાના માતા-પિતા

orphaned girl on the Ahmedabad Railway station will now travel to america with new parents

જૂન 2018માં કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પરથી એક અનાથ બાળકી મળી આવી હતી. જેને RPFના એક જવાને પાલડી શિશુ ગૃહમાં મોકલી હતી. જ્યાંથી અમેરિકાના એક દંપતીએ દત્તક લીધી હતી. હવે દોઢ વર્ષની બાળકી નવા પેરન્ટ્સ સાથે જશે અમેરિકા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ